Od 1. apríla môžete u nás platiť aj platobnou kartou. Viac čítajte nižšie.

správa a údržba bytových domov

Správa bytových domov je vykonávaná na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi vlastníkmi bytov a spoločnosťou. Správa je vykonávaná v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  

Platby cez POS Terminál

Od 1.apríla spoločnosť zavádza možnosť platby za služby spojené s uživaním bytu alebo nebytového priestoru cez platobný terminál. Pri platbe sú akceptované kartové spoločnosti VISA, VISA Elektron, mastercard a maestro a služba V-Pay. Pri platbe neúčtujeme žiadne poplatky za takto prijatú platbu.
  

Výroba tepla a teplej vody


  • Výroba tepla a teplej vody prebieha na dvoch plynových kotolniach, z ktorých je následne zabezpečená distribúcia prostedníctvom odovzdávacích staníc tepla do jednotlivých odberných miest v rámci mesta okrem sídliska Sever.

Prenájom nebytových priestorovObchodná spoločnosť Vám ponúka do prenájmu kancelárske a obchodné priestory vo svojej správe, ktoré sú majetkom mesta Galanta. Zoznam voľných nebytových priestorov nájdete tu.
Odpočty studenej a teplej vody

Tak ako každý rok aj teraz môžete stavy Vaších bytových vodomerov teplej a studenej  vody nahlásiť prostredníctvom nasledujúceho odkazu: www.poschodoch.sk/odpocet-2022 alebo zašlite s Vašimi údajmi na vodomery@bysprav.sk

o nás

Obchodná spoločnosť Bysprav spol. s r.o. vznikla 1.1.1998. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je Mesto Galanta. Jej hlavnou činnosťou je správa bytových domov v osobnom vlastníctve a správa majetku Mesta Galanta. 1.1.2000 spoločnosť prevzala do správy technologické zariadenia na výrobu tepla a teplej vody / kotolne a výmenníkove stanice v meste okrem sídliska Sever /. V súčastnosti zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej vody, správu a údržbu bytových domov  a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve a správu majetku vo vlastníctve Mesta Galanta.