Vitajte na stránkach spoločnosti  
Home Novinky Informácie pre klientov Na stiahnutie Prenájom priestorov Teplo Pracovné miesta Poruchy a služby GDPR Zákon č. 546/2010 Z.z.

Home
Novinky
Informácie pre klientov
Na stiahnutie
Prenájom priestorov
Teplo
Pracovné miesta
Poruchy a služby
GDPR
Zákon č. 546/2010 Z.z.

 

Obchodná spoločnosť Bysprav spol. s r.o. vznikla 1.1.1998. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je Mesto Galanta. Jej hlavnou činnosťou je správa bytových domov v osobnom vlastníctve a správa majetku Mesta Galanta. 1.1.2000 spoločnosť prevzala do správy technologické zariadenia na výrobu tepla a teplej vody / kotolne a výmenníkove stanice v meste okrem sídliska Sever /. V súčastnosti zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej vody, správu a údržbu bytových domov  a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve a správu majetku vo vlastníctve Mesta Galanta.

                                                                                                       

 

 

              Kontakt :
 e-mail  : bysprav@bysprav.sk                                                                              
 Sekretariát konateľa : 031 780 43 44
 Fax : 031 780 43 44
 Prevádzka a údržba : 031 780 47 15
 e-mail  : prevadzka@bysprav.sk
 Výroba a rozvod tepla : 031 780 48 11
 e-mail  : vyrobatepla@bysprav.sk
 Ekonóm : 031 780 48 43
 e-mail : ekonom@bysprav.sk
 Predpis nájomného : 031 780 48 43
 e-mail : predpis@bysprav.sk