- 3 kancelárie na 2. poschodí        

1x33,20 m2      č. 61+62 (dvojkancelária)

1x13,32 m²    č.67

  

- 9 kancelárií na 4. poschodí          

1x12,60 m2      č. 49

2x12,95 m²    č. 40,41

1x13,23 m²    č. 42

1x13,32 m2      č. 43

1x21,44m2     č. 30

1x43,35 m²    č. 104 (dvojkancelária)

1x11,98 m²    č. 115

1x12,53 m²    č. 50  

                                                   

- 8 kancelárií na 5. poschodí          

2x12,95 m2       č. 533, 534

1x13,32 m²     č. 532

2x16,73 m2        č. 502, 503

1X20,50m²     č. 539 (504/2)

1x22,85 m2     č. 504/1

1x21,44 m2     č. 506