Voľné pracovné miesta

Obchodná spoločnosť  súčastnosti ponúka tieto pracovné miesta. 

údržbár - elektromontér   

s nástupom od 1.3.2008 (alebo podľa dohody).
Požiadavky :

- výučný list v príslušnom odbore
- prax min. 5 rokov
- osvedčenie odbornej spôsobilosti §23
- vodičské oprávnenie skup. B
Hrubý mesačný príjem : 812 €

Žiadosti s profesným životopisom možno podať v sídle spoločnosti :
Bysprav spol. s r.o.
Nová doba 924/13
924 00 Galanta
Informácie : Ing. Ondrej Szabó, vedúci prevádzkového úseku
Tel.: 031 780 4715

o nás

Obchodná spoločnosť Bysprav spol. s r.o. vznikla 1.1.1998. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je Mesto Galanta. Jej hlavnou činnosťou je správa bytových domov v osobnom vlastníctve a správa majetku Mesta Galanta. 1.1.2000 spoločnosť prevzala do správy technologické zariadenia na výrobu tepla a teplej vody / kotolne a výmenníkove stanice v meste okrem sídliska Sever /. V súčastnosti zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej vody, správu a údržbu bytových domov  a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve a správu majetku vo vlastníctve Mesta Galanta.