Adresa  a  kontakty

Nová doba 924/13
Galanta
924 01
Sekretariát konateľa
tel. 031 780 43 44
e-mail: bysprav@bysprav.sk

Prevádzka a údržba

tel. 031 780 47 15

e-mail: prevadzka@bysprav.sk


Ekonomický úsek

tel. 031 780 48 43

e-mail: ekonom@bysprav.sk


Predpis záloh a nájomného

tel. 031 780 48 43

e-mail: predpis@bysprav.sk


Výroba a rozvod tepla

tel. 031 780 48 11

e-mail: vyrobatepla@bysprav.sk

Pokladničné hodiny

  • Pondelok   9:00 - 11:30  12:00 - 14:30  
    Streda         9:00 - 11:30  12:00 - 15:30
    Piatok         9:00 - 11:30  12:00 - 13:30
      


Stránkové hodinyPondelok  7:00 - 11:30   12:00 - 15:00
Streda        7:00 - 11:30   12:00 - 16:00

  • Piatok         7:00 - 11:30   12:00 - 14:00

o nás

Obchodná spoločnosť Bysprav spol. s r.o. vznikla 1.1.1998. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je Mesto Galanta. Jej hlavnou činnosťou je správa bytových domov v osobnom vlastníctve a správa majetku Mesta Galanta. 1.1.2000 spoločnosť prevzala do správy technologické zariadenia na výrobu tepla a teplej vody / kotolne a výmenníkove stanice v meste okrem sídliska Sever /. V súčastnosti zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej vody, správu a údržbu bytových domov  a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve a správu majetku vo vlastníctve Mesta Galanta.