Elektroinštalácie  
Home Novinky Informácie pre klientov Na stiahnutie Prenájom priestorov Teplo Pracovné miesta Poruchy a služby GDPR Zákon č. 546/2010 Z.z.

Home
Up

Telefónne čísla pre nahlásenie porúch elektroinštalácie

od 1. do 15. dňa v mesiaci        0903 771 513

od 16. do 31. dňa v mesiaci      0910 931 469