Poruchy výťahov  
Home Novinky Informácie pre klientov Na stiahnutie Prenájom priestorov Teplo Pracovné miesta Poruchy a služby GDPR Zákon č. 546/2010 Z.z.

Home
Up

Telefónne čísla pre nahlásenie porúch výťahov

 

dozorca výťahov - nepretržite   0907 491 475 alebo  0910 181 871