Plyn  
Home Novinky Informácie pre klientov Na stiahnutie Prenájom priestorov Teplo Pracovné miesta Poruchy a služby GDPR Zákon č. 546/2010 Z.z.

Home
Up

Telefónne čísla pre nahlásenie porúch plynomerov a plynových spotrebičov

SPP a.s.

poruchy plynomerov – stála služba            0850 111 727

 

fy. Zilizi s.r.o :

v pracovných dňoch

od 7.00 do 17.00    0905 925 036

od 17.00do 7.00     0905 663 487

mimo pracovných dní  0905 663 487