Novinky  
Home Novinky Informácie pre klientov Na stiahnutie Prenájom priestorov Teplo Pracovné miesta Poruchy a služby GDPR Zákon č. 546/2010 Z.z.

Home

 

 

Spoločnosť ponúka vlastníkom bytov zaregistrovať sa na portáli www.poschodoch.sk, kde má každý vlastník možnosť sledovať platby za užívanie bytu, zloženie a výšku predpisu, prehľad upomienok, elektronické vyúčtovanie nákladov a byt - ak si ho aktivuje a grafy spotrieb teplej a studenej vody. Aktualizácia údajov prebieha raz za 24 hodín.  Registráciu si môžete vytvoriť pomocou registračného kódu, ktorý mate uvedený na vyúčtovaní. Prístup na portál je pre užívateľov spoplatnený sumou 0,1 € bez DPH za každý začatý mesiac. Pre ukážku možností portálu je vytvorené skúšobné konto, ktoré je uvedené na hlavnej stránke portálu.V prípade, že aktivácia pomocou registračného kódu uvedeného vo vyúčtovaní bude neúspešná napíšte nám na poschodoch@bysprav.sk a my sa s Vami skontaktujeme.

Registráciu zástupcu vlastníkov bytov je možné vykonať iba prostredníctvom správcu. Prístup pre zástupu vlastníkov je bezplatný. Ak máte záujem o vytvorenie konta zástupcu vlastníkov napíšte na poschodoch@bysprav.sk  . 

 Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť ANASOFT APR s.r.o.