Zoznam objednávok  
Home Novinky Informácie pre klientov Na stiahnutie Prenájom priestorov Teplo Pracovné miesta Poruchy a služby GDPR Zákon č. 546/2010 Z.z.

Home
Up

Dátum Číslo obj. Miesto a predmet objednávky Dodávateľ
2.1.2017 1/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 ArtechStav GA
2.1.2017 2/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 Spojmat- Pekarik
2.1.2017 3/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 PETS - Šúry
2.1.2017 4/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 META - GAS
2.1.2017 5/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 EL - BAU
2.1.2017 6/17/SZ Bysprav - čist. kanal. a odvoz splaškov r. 2017 Polák - fekál
2.1.2017 7/17/SZ Bysprav - zemné a výkopové práce v  r. 2017 Ferenc - hon, JBC
2.1.2017 8/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 DAISY - ELEKTRO
2.1.2017 9/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 AQUAMONT- H. Saliby
2.1.2017 10/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a bet. zmesi v r. 2017 AQUAMONT-bet. Mat.
2.1.2017 11/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 FERRO - Market
2.1.2017 12/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 BAŠO - Gal.
2.1.2017 13/17/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 DT STAVEBNINY, GA
3.1.2017 14/17/SZ 874 - oprava čerpadla v prečerp. šachte kan.  Lulovič s.r.o., Váhovce
11.1.2017 15/17/SZ str.105- údržba- ochranný odev a obuv  Weldas s.r.o.
11.1.2017 16/17/SZ 997/12 - oprava zámku vchodových dverí Sonipex s.r.o.
11.1.2017 17/17/SZ 763/41, 43- oprava vchodových dverí Marian Molo, GA
12.1.2016 18/17/SZ 763- výmena ležatých rozvodov SV Technospol s.r.o.
13.1.2017 19/17/SZ 1431- montáž radiátorov vo vestibuloch ZILIZI s.r.o.
13.1.2017 20/17/SZ Bysprav- Hl.946 (Orange)- výmena kotla ZILIZI s.r.o.
23.1.2017 21/17/SZ 1434- označenie vchodov Multimedia s.r.o. GA
24.1.2017 22/17/SZ K-12 - kontajner na odpad pri oprave TK TSMG
24.1.2017 23/17/SZ 1546- lokalizácia úniku vody Únik vody s.r.o. BA
26.1.2017 24/17/SZ 996- odborný posudok - plesne stien ADA Atelier GA
27.1.2017 25/17/SZ 997- vypratanie a maľba suterénu vch.č.12 Červenka, Košúty
2.2.2017 26/17/SZ 1441- odb. posudok na schody ADA Atelier GA
3.2.2017 27/17/SZ 763, 988- osadenie vnútorných dverí Marian Molo, GA
6.2.2017 28/17/SZ 957- oprava dom. tel. po požiari Rejk-Net
20.2.2017 29/17/SZ 874- vyčistenie prečerp. Šachty Kanal MPS, Senec
21.2.2017 30/17/SZ MsÚ- výmena madla Marian Molo, GA
21.2.2017 31/17/SZ 997/12- výmena dverí Marian Molo, GA
21.2.2017 32/17/SZ MsÚ- oprava pisoára Čapský, NR
24.2.2017 33/17/SZ MsÚ - oprava schodov Stavoker- Bagi
1.3.2017 34/17/SZ 997/18- PVC schodov Rybnikár GA
2.3.2017 35/17/SZ 1431- odvoz odpadov kontajnerom TSMG
2.3.2017 36/17/SZ 957- čistenie kan. Prípojky Kanal MPS, Senec
2.3.2017 37/17/SZ 997/18,19- monitoring a vytyčovanie kan. príp. Kanal MPS, Senec
6.3.2017 38/16/SZ 1645- posúdenie techn. stavu okien Marian Molo, GA
6.3.2017 39/15/SZ 945- NP č.4- sádrokartónové priečky Sonipex s.r.o.
6.3.2017 40/15/SZ 874- výmena balkónových dverí Sonipex s.r.o.
7.3.2017 41/16/SZ 874- vyčistenie prečerp. Šachty Kanal MPS, Senec
9.3.2017 42/17/SZ MsÚ- oprava zadných vchodových dverí Kolan s.r.o.
10.3.2017 43/17/SZ MsÚ- výmena kobercov na II.p. - sekretariát Rybnikár GA
10.3.2017 44/17/SZ MsÚ- maľby vo vestibule, chodby I.a II.p, sekr. Szarka R., Šaľa
10.3.2017 45/17/SZ 1546- murárske vysprávky v bytoch po podmočení stien Stavoker- Bagi
10.3.2017 46/17/SZ 874- oprava dlažby na chodbe Stavoker- Bagi
10.3.2017 46b/17/SZ 1441-výmena poklopu výlezu na strechu Hrotkó L., Matúškovo
10.3.2017 46c/17/SZ 1441- prechodové dvere v suteréne 48-50 Hrotkó L., Matúškovo
15.3.2017 47/17/SZ 995- oprava zámkovej dlažby okolo šachty Stavoker- Bagi
15.3.2017 48/17/SZ 995/2,3- doregulovanie ÚK po zateplení Technospol s.r.o.
15.3.2017 49/17/SZ 995/4,5- doregulovanie ÚK po zateplení Technospol s.r.o.
17.3.2017 50/17/SZ MsÚ- tepovanie koberca na II.posch. TT Clean Mat.
20.3.2017 51/17/SZ MsÚ- revízia alarmu Signál - Serédy ŠA
21.3.2017 52/17/SZ 1437- Výpis z LV (kom. úver) Kataster GA
24.3.2017 53/17/SZ 1434/2, Belúch - oprava PRVN ESM Yzamer
24.3.2017 54/17/SZ 996- oprava strechy Szabó Tibor, GA
28.3.2017 55/17/SZ 974- Výpis LV (kom. úver)  Kataster GA
29.3.2017 56/17/SZ 1441 - Projekt na výmenu ZTI Technospol s.r.o.
13.4.2017 57/17/SZ 968 - Oprava podlahy v suteréne Stavoker- Bagi
20.4.2017 58/17/SZ Bysprav- Hl.946 (Orange)- výmena kotla ZILIZI s.r.o.
20.4.2017 59/17/SZ MsÚ- mreže na serverovňu na I. posch. Trimont Slovakia s.r.o.
20.4.2017 60/17/SZ K-12 - kontajner na odpad pri oprave TK TSMG
25.4.2017 61/17/SZ 1431- výmena skrine regulátora plynu ZILIZI s.r.o.
05.05.2017 62/17/SZ 934- IČ na stav. povolenie Ing. Hurta
16.05.2017 63/17/SZ 1645- oprava strechy po zatekaní Trimont Slovakia s.r.o.
16.05.2017 64/17/SZ 957- oprava magnetov vch. dverí  Rejk-Net
18.05.2017 65/17/SZ Bysprav- GT 2017 elmerový rozvádzač M&L Šaľa
18.05.2017 66/17/SZ Bysprav- GT 2017 mat. na zás. Rozvádzače 2ks M&L Šaľa
22.05.2017 67/17/SZ 968- mriežky na okná suterénu Stavoker - Bagi
29.05.2017 68/17/SZ 995- úprava a údržba zelene pred domom Style garden s.r.o.
01.06.2017 69/17/SZ 995- pravidelná údržba zelene pred domom Style garden s.r.o.
05.06.2017 70/17/SZ 959-962 - búdky pre chránené vtáctvo JOB SOLUTIONS s.r.o.
07.06.2017 71/17/SZ 1409/34- oprava omietky Stavoker- Bagi
12.06.2017 72/17/SZ 957- zasklievanie vchodových dverí Kolan s.r.o. GA
14.06.2017 73/17/SZ 763- kontajner na odpad TSMG
26.06.2017 73b/17/SZ MsÚ- upratovanie a dezifekcia strechy Ekoderat - T.Kolek
27.06.2017 74/17/SZ 957- maľby spol. priestorov Bartalos, GA
30.06.2017 75/17/SZ Bysprav- servis služ. vozidla Š-Fábia GA374CY Autoservis Hipík
03.07.2017 76/17/SZ OST16-Hl.1409 , odvoz a likvidácia odpadu TSMG
10.07.2017 77/17/SZ Bysprav - technické plyny (autogén) Welldas
13.07.2017 78/17/SZ MsÚ- upratovanie, umytie a dezifekcia strechy Ekoderat - T.Kolek
24.07.2017 79/17/SZ OST 16 - asfaltovanie chodníka TIMS s.r.o. NR
24.07.2017 80/17/SZ OST 16- betonáž chodníka a obrubníkov+ZD Stavoker - Bagi
31.07.2017 81/17/SZ Mat. 874- vyčistenie prečerpávacej čachty Kanal MPS
02.08.2017 82/17/SZ 1442- oprava vchodových dverí Sonipex s.r.o. GA
02.08.2017 83/17/SZ 874- oprava okien, byt č.20 Sonipex s.r.o. GA
04.08.2017 84/17/SZ 946, Orange - výmena okien Sonipex s.r.o. GA
09.08.2017 85/17/SZ 974- likvidácia azbestu Dachbau s.r.o.
11.08.2017 86/17/SZ 1600, byt č.3- výmena zárubne Stavoker- Bagi
14.08.2017 87/17/SZ 995 vchod 2 - výmena stup. TUV+SV Ostrožanský
14.08.2017 88/17/SZ OST16-Hl.1409 , odvoz a likvidácia odpadu TSMG
04.09.2017 89/17/SZ 716- deratizácia okolo kan. šachty Ekoderat - T.Kolek
04.09.2017 90/17/SZ 996- deratizácia okolo domu Ekoderat - T.Kolek
14.09.2017 91/17/SZ Bysprav, Piaggio - oprava STK PAMIS, Sereď
25.09.2017 92/17/SZ 998/22- dezinsekcia proti plošticiam Nadine´s Wear
25.09.2017 93/17/SZ 621- prístrešok nad vch. dvere Sklenárstvo Bánci
25.09.2017 94/17/SZ 997- obnova prípojok plynu ZILIZI s.r.o.
28.09.2017 95/17/SZ 974- oprava bleskozvodu Dachbau s.r.o.
29.09.2017 96/17/SZ 995/3- čistenie kanalizácie a šachty Kanal MPS
29.09.2017 97/17/SZ 874/3 - revízia a tl. skúška plynu - nový náj. ZILIZI s.r.o.
29.09.2017 98/17/SZ 763- revízia a čiastenie komínov D&D Company s.r.o.
29.09.2017 99/17/SZ 1600- revízia a čistenie komínov D&D Company s.r.o.
02.10.2017 100/17/SZ VS-1, betonáž chodníka Stavoker - Bagi
04.10.2017 101/17/SZ Jas 934- PD na doregulovanie HV UK Tfermoprojekt NR