Objednávky


 • Dátum Číslo obj. Miesto a predmet objednávky Dodávateľ
  3.1.2019 1/19/SZ 763- plošina k oprave strechy a žlabu TSMG
  3.1.2019 2/19/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 AQUAMONT- H. Saliby
  3.1.2019 3/19/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 Spojmat- Pekarik
  3.1.2019 4/19/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 PETS - Šúry
  3.1.2019 5/19/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 BAŠO - Gal.
  3.1.2019 6/19/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 EL - BAU
  3.1.2019 7/19/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 DT STAVEBNINY, GA
  3.1.2019 8/19/SZ Bysprav - zemné a výkopové práce v  r. 2017 Ferenc - hon, JBC
  3.1.2019 9/19/SZ Bysprav - dod. materiálu a bet. zmesi v r. 2017 AQUAMONT-bet. Mat.
  3.1.2019 10/19/SZ Bysprav - dod. materiálu a výrobkov v r. 2017 ArtechStav GA
  14.1.2029 11/19/SZ 921- LV k ZZ zo ŠFRB Kataster GA
  14.1.2019 12/19/SZ 1442/56- oprava vchodových dverí Sonipex s.r.o.
  15.1.2019 13/19/SZ 921- registrácia ZZ na ŠFRB Notár Klimo
  21.1.2019 14/19/SZ MsÚ,viceprim.- dvere Z.Tóth- Borovi
  21.1.2019 15/19/SZ MsÚ,viceprim.- parapety Sonipex s.r.o.
  23.1.2019 16/19/SZ Bysprav, str.105- prac. odev a obuv pre údr.  Pro-Hand
  24.1.2019 17/19/SZ MsÚ- oprava koberca na chodbe II.poschodia Rybnikár
  1.2.2019 18/19/SZ 874- odvoz domového odpadu kontajnerom TSMG
  4.2.2019 19/19/SZ 1600- oprava dažďového zvodu Trimont s.r.o.
  1.2.2019 20/19/SZ Bysprav- školenie elektrikárov Lanius-mt, s.r.o.
  11.2.2019 21/19/SZ Mat. 874- vyčistenie prečerpávacej čachty Kanal MPS
  13.2.2019 22/19/SZ 997- PD na prípojku SV Czuczor
  13.2.2019 23/19/SZ 1645, byt č.21- revízia elektroinšt. Lanius-mt, s.r.o.
  14.2.2019 24/19/SZ 921- oprava kľučky vchodových dverí č.6 Oligo s.r.o.
  14.2.2019 25/19/SZ 997/18,19- nájazdy na kočíky Trimont s.r.o.
  18.2.2019 26/19/SZ 907/16- nájazdy na kočíky Trimont s.r.o.
  25.2.2019 27/19/SZ 946, Bepon- oprava kotla ZILIZI s.r.o.
  28.2.2019 28/19/SZ NP Technospol- deratizácia Ekoderat - T.Kolek
  11.3.2019 29/19/SZ 1434- oprava poškodenej kamery MB-EURO mont s.r.o.
  12.3.2019 30/19/SZ 907/16- fólia na okno pri nájazde Sonipex s.r.o.
  22.3.2019 31/19/SZ 996/10- betonáž výťahovej šachty STAVOKER - Bagi
  28.3.2019 32/19/SZ 997/11-13, prípojka SV ZILIZI s.r.o.
  1.4.2019 33/19/SZ 959- zasklievanie vchodových dverí Sonipex s.r.o.
  9.4.2019 34/19/SZ 906/15- oprava vchodových dverí Sonipex s.r.o.
  9.4.2019 35/19/SZ 945- oprava vchodových dverí Sonipex s.r.o.
  18.4.2019 36/19/SZ Mat. 874- vyčistenie prečerpávacej šachty Kanal MPS
  18.4.2019 37/19/SZ 996/9- betonáž výťahovej šachty STAVOKER - Bagi
  23.4.2019 38/19/SZ Garažd 1600- zasklievanie vch. dverí Sklenárstvo Bánczi
  25.4.2019 39/19/SZ VS-2 oprava parkoviska nad rozvodmi STAVOKER - Bagi
  29.4.2019 40/19/SZ 995- doosievanie trávnika Style Garden
  29.4.2019 41/19/SZ 995- pravidelná údržba zelene okolo domu Style Garden
  6.5.2019 42/19/SZ Bysprav, 945- oprava kotla TZB Proservis s.r.o. GA
  6.5.2019 43/19/SZ 932- výmena pošt. Schránok Sonipex s.r.o.
  10.5.2019 44/19/SZ Bysprav , OST16- odvoz kontajnerov TSMG
  10.5.2019 45/19/SZ OST-16, Bysprav- asfaltovanie chodníka Cesty a stavby s.r.o., NR
  13.5.2019 46/19/SZ Bysprav- el. materiál na rozvádzače M&L s.r.o.
  20.5.2019 47/19/SZ BYSPRAV, AB- deratizácia (myši) Ekoderat - T.Kolek
  21.5.2019 48/19/SZ BYSPRAV, K12- výrub stromov TSMG
  21.5.2019 49/19/SZ MsÚ- dezinsekcia I.posch.- mravce Ekoderat - T.Kolek
  21.5.2019 50/19/SZ 906- dezinfekcia suterénu Ekoderat - T.Kolek
  23.5.2019 51/19/SZ 996/8- betonáž výťahovej šachty STAVOKER - Bagi
  23.5.2019 52/19/SZ 763- výmena vnút. dverí byt č.1 Marian Molo, GA
  4.6.2019 53/19/SZ 996- držiaky na rebrík Steel Mark
  5.6.2019 54/19/SZ K12- oprava ver. Osvetlenia TSMG
  14.6.2019 55/19/SZ GT- káblové mosty 800x450x70 - 16 ks Agrosilva SR s.r.o., Piešťany
  14.6.2019 56/19/SZ 874- oprava čerpadla Kanal MPS
  14.6.2019 57/19/SZ 945- výpis z LV k úveru Kataster GA
  20.6.2019 58/19/SZ 715- montáž HUP ZILIZI s.r.o.
  20.6.2019 59/19/SZ 996- oprava regul. plynu Stavoker - Bagi
  10.6.2019 60/19/SZ 874- čistenie šachty a čerpadiel Kanal MPS
  27.6.2019 61/19/SZ 968- montáž HUP ZILIZI s.r.o.
  27.6.2019 62/19/SZ 1441- geod. zameranie kan. príp.-vecné bremeno P. Varga- geodet D. Saliby
  27.6.2019 63/19/SZ 907/17,18,19,20- nájazdy na kočíky 4 ks Trimont s.r.o.
  15.7.2019 64/19/SZ 874- vyčistenie a oprava prečerpávacej šachty Kanal MPS
  17.7.2019 65/19/SZ K12- kontajner na odvoz odpadov- hav. 968 TSMG
  25.7.2019 66/19/SZ 910- vyčistenie suterénu vch.č.1 Ekoderat - T.Kolek
  25.7.2019 66b/19/SZ MsÚ- oprava krytiny striešky pri vchode Trimont s.r.o.
  26.7.2019 67/19/SZ 792- plošina na vyčistenie žlabov TSMG
  30.7.2019 68/19/SZ 968- dezinsekcia - ploštice Ing. Patrik Herko - DePra
  30.7.2019 69/19/SZ 1645- dezinsekcia - ploštice Ing. Patrik Herko - DePra
  30.7.2019 70/19/SZ 910- dezinfekcia techn. suterénu domu Ekoderat - T.Kolek
  14.8.2019 71/19/SZ 1442/56- oprava vchodových dverí Sonipex s.r.o.
  14.8.2019 72/19/SZ 1437/20- oprava strechy Trimont s.r.o.
  14.8.2019 73a/19/SZ 957- oplechovanie striešky Trimont s.r.o.
  14.8.2019 73b/19/SZ 906, Zaťková- oplechovanie a dlažba balkóna Trimont s.r.o.
  14.8.2019 74/19/SZ Rev.957- zasklievanie vnút. prechodových dverí Sklenárstvo Bánczi
  19.8.2019 75/19/SZ Garažd 1600- zasklievanie vch. dverí Sklenárstvo Bánczi
  21.8.2019 76/19/SZ 1645, príz. - dezinsekcia - ploštice Ing. Patrik Herko - DePra
  21.8.2019 77/19/SZ 996- nátery spoločných častí domu (zábr., ...) J. Kollár, maliar
  22.8.2019 78/19/SZ 968, byt č.23 - dezinsekcia - ploštice Ing. Patrik Herko - DePra
  23.8.2019 79/19/SZ 1645- zasklievanie vch. dverí (4 ks) Sklenárstvo Bánczi
  23.8.2019 80/19/SZ 971- oprava vchodových dverí Sonipex s.r.o.
  2.9.2019 81/19/SZ 1003 - dezinsekcia - ploštice - 4 byty Ing. Patrik Herko - DePra
  4.9.2019 82/19/SZ 716- montáž HUP ZILIZI s.r.o.             Storno!
  4.9.2019 83/19/SZ 874, č.14- tlaková skúška a revízia plynu Zilizi s.r.o.
  4.9.2019 84/19/SZ 998/20- oprava vchodových dverí Sonipex s.r.o.
  9.9.2019 85/19/SZ 1003- oprava okien na schodisku Sonipex s.r.o.
  11.9.2019 86/19/SZ 1003- dezinsekcia proti plošticiam Ing. Patrik Herko - DePra
  11.9.2019 87/19/SZ 921- oprava kľučky vchodových dverí č.6 Oligo s.r.o.
  11.9.2019 88/19/SZ Okr. súd- oprava podlahoviny na prízemí Rybnikár
  11.9.2019 89/19/SZ 763, byt č. 7- podlaha parkety Rybnikár
  16.9.2019 90/19/SZ 970- PD na zmenu vstupných schodov a rampy EA projekt s.r.o.
  17.9.2019 91/19/SZ 1431- zistenie výskytu ploštíc Fullprofi, BA
  25.9.2019 92/19/SZ 716- sut. okná  Sonipex s.r.o.
  25.9.2019 93/19/SZ 1003- oprava fasády Zaujec s.r.o. NR
  25.9.2019 94/19/SZ 957- oplechovanie balkónu na 12.posch. Zaujec s.r.o. NR
  26.9.2019 95/19/SZ 763, č.1,4- kachle Peterky 2 ks Borovi- Krby&kachle
  27.9.2019 96/19/SZ 970- zariadenia na ochranu chránených živoč. Mgr. Filo- Mojmírovce
  4.10.2019 97/19/SZ 997/19- oprava PVC na schodoch Rybnikár
  9.10.2019 98/19/SZ 874-čistenie prečerp. šachty  Kanal MPS
  9.10.2019 99/19/SZ K12- asfaltovanie chodníka nad TK pri 968 ZILIZI s.r.o.
  14.10.2019 100/19/SZ 946- oprava vchodových dverí - stredný vchod Sonipex s.r.o.
  14.10.2019 101/19/SZ 1437- plošina  - osie hniezdo TSMG
  14.10.2019 102/19/SZ 988- výpis LV k úveru Kataster GA
  18.10.2019 103/19/SZ Garažd 1600- zasklievanie vch. dverí Sklenárstvo Bánczi
  18.10.2019 104/19/SZ 1434- poštové schránky MB Euromont
  18.10.2019 105/19/SZ 968- stav. úpravy pri HUP ZILIZI s.r.o.
  18.10.2019 106/19/SZ 944 NP- výmena lam. podlahy - materiál IN-DOM, s.r.o. GA
  31.10.2019 107/19/SZ 874- oprava gamatky v byte č.5 ZILIZI s.r.o.
  6.11.2019 108/19/SZ Bysprav, K11- odvoz kontajnera TSMG
  11.11.2019 109/19/SZ 996- nátery spoločných častí domu (sokle,...) J. Kollár, maliar
  11.11.2019 110/19/SZ 946- plošina na opravu omietky rímsy Elitstav
  11.11.2019 111/19/SZ K 11 - asfaltovanie bet. plochy po hav. ZILIZI s.r.o.
  22.11.2019 112/19/SZ 715- výmena PRVN ENBRA s.r.o.
  22.11.2019 113/19/SZ 974- vyhotovenie PD na "Obnovu BD" SK Atelier
  26.11.2019 114/19/SZ 971- výpis LV k Záložnej zmluve ŠFRB Kataster GA          storno!
  3.12.2019 115/19/SZ 970- rekonštrukcia pož. Hydrantov Haskont s.r.o.
  4.12.2019 116/19/SZ Bysprav- školenie zvárača - Reső František SOŠT GA
  10.12.2019 117/19/SZ 874, č.22- tlaková skúška a revízia plynu Zilizi s.r.o.
  12.12.2019 118/19/SZ 874-čistenie prečerp. šachty  Kanal MPS
  12.12.2019 119/19/SZ 991/39- oprava fasády Zaujec s.r.o. NR
  16.12.2019 120/19/SZ 996- kovové dvierka - stupačky Steel Mark, Trstice
  18.12.2019 121/19/SZ 998/24- výmena klučiek okna na schodisku I.p. Sonipex s.r.o.
  30.12.2019 122/19/SZ K 11- kontajner na odpad - havária TSMG
  17.12.2019 123/18/SZ 874-čistenie prečerp. šachty  Kanal MPS
o nás

Obchodná spoločnosť Bysprav spol. s r.o. vznikla 1.1.1998. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je Mesto Galanta. Jej hlavnou činnosťou je správa bytových domov v osobnom vlastníctve a správa majetku Mesta Galanta. 1.1.2000 spoločnosť prevzala do správy technologické zariadenia na výrobu tepla a teplej vody / kotolne a výmenníkove stanice v meste okrem sídliska Sever /. V súčastnosti zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej vody, správu a údržbu bytových domov  a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve a správu majetku vo vlastníctve Mesta Galanta.