Prenájom nebytových priestorov

1.)    Administratívna budova Mestského úradu na Mierovom námestí č. 940/1 v Galante:

 - 6 kancelárií na 4. poschodí           
1x12,60 m2      č. 49
1x12,95 m²    č. 41
1x13,23 m²    č. 42
1x13,32 m2      č. 43
1x21,44m2     č. 30
1x21,90m²     č. 105                                                                                                                                                              

- 10 kancelárií na 5. poschodí          

2x12,95 m²   č. 533, 534
1x12,60 m²   č. 535
1x13,32 m²    č. 532
2x16,73 m²    č. 502, 503
1x20,50m²     č. 539 (504/2)
1x22,85 m²    č. 504/1
2x21,44 m²    č. 505,506

 

2.)    Administratívna budova Bysprav spol. s r.o. na ul. Nová doba 924/13 v Galante

     ponúka do podnájmu kanceláriu č. 1-6 o celkovej ploche 34,70 m²

Možnosť prenájmu:  ihneď po uzavretí nájomnej zmluvy (pre všetky priestory)


Cena za prenájom nebytových priestorov pre podnikateľské subjekty je 30,00 EUR/m2/rok za prenájom priestorov s uplatnením valorizácie nájomného počas doby nájmu vo výške ročnej inflácie. V cene nie sú zahrnuté poskytované služby súvisiace s užívaním nebytových priestorov.
Kontakt: Anna Bartovičová, ref. prevádzk. úseku – v pracovné dni od 7,30 do 15,00 h
BYSPRAV spol. s r.o., Nová doba 924/13, 924 01 Galanta
Tel.: 031 780 47 15
e-mail: prevadzka@bysprav.sk

o nás

Obchodná spoločnosť Bysprav spol. s r.o. vznikla 1.1.1998. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je Mesto Galanta. Jej hlavnou činnosťou je správa bytových domov v osobnom vlastníctve a správa majetku Mesta Galanta. 1.1.2000 spoločnosť prevzala do správy technologické zariadenia na výrobu tepla a teplej vody / kotolne a výmenníkove stanice v meste okrem sídliska Sever /. V súčastnosti zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej vody, správu a údržbu bytových domov  a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve a správu majetku vo vlastníctve Mesta Galanta.