Poruchy a služby  
Home Novinky Informácie pre klientov Na stiahnutie Prenájom priestorov Teplo Pracovné miesta Poruchy a služby GDPR Zákon č. 546/2010 Z.z.

Home
Voda, kúrenie
Elektroinštalácie
Plyn
Poruchy výťahov
Opravy tel. antén

Pre nahlásenie poruchy počas pracovnej doby kontaktujte naších pracovníkov na telefónnom čísle 031 780 47 15. Mimo pracovnej doby a počas dní pracovného voľna a pokoja kontaktujte priamo službukonajúcich údržbárov. Tí sú rozdelení podľa jednotlivých profesií nasledovne :

Voda a kúrenie    Elektroinštalácie   Plyn   Poruchy výťahov   Opravy televíznych antén