Spotreba tepla  
Home Novinky Informácie pre klientov Na stiahnutie Prenájom priestorov Teplo Pracovné miesta Poruchy a služby GDPR Zákon č. 546/2010 Z.z.

Home
Up

 

V uvedených grafoch sa nachádzajú spotreby tepla bytových domov, ktoré v rokoch 2009 až 2014 previedli komplexnú obnovu bytového domu, alebo zateplenie. V spoločnom grafe sú zobrazené bytové domy po obnove alebo po zateplení s prehľadom spotrieb za roky 2009 - 2014. Pod ním sa nachádzajú grafy jednotlivých bytových domov s vyobrazenou spotrebou tepla v kWh.

 

 

Legenda 
  spotreba tepla pred zateplením
  spotreba tepla v roku počas zateplovania
  spotreba tepla v prvom roku po zateplení