správa a údržba bytových domov
Ohlasovanie porúch v bytových Domoch

V prípade poruchy počas pracovnej doby kontaktujte nasích pracovníkov na telefónnom čísle 031 780 47 15. Mimo pracovnej doby kontaktujte priamo službukonajúcich údržbárov a zmluvné spoločnosti. Telefónny zoznam podľa charakteru poruchy :
 • Voda, kúrenie a kanalizácia
 • 031 780 75 95 alebo 0903 244 494
 • Elektroinštalácie

 • 0910 931 469
 • Plyn
 • SPP a.s. - poruchy plynomerov
 • 0850 111 727
 • Poruchy plyn. spotrebičov
 • od 7:00 do 17:00 - 0905 925 036
 • od 17:00 do 7:00 - 0905 663 487
 • mimo prac. dní  - 0905 663 487

Poruchy výťahov

nepretržite 0907 491 475 alebo 0910 181 871


Oprava televíznych antén - firma Vrabec

0903 466 334

Tlačivá pre zmenu údajov


 • Na uvedených tlačivách nám môžete nahlásiť zmeny údajov ako je počet bývajúcich osôb, zmenu zálohových platieb.


Zmena počtu bývajúcich

Zvýšenie predpísanej zálohy

Zníženie predpísanej zálohy

Legislatíva
o nás

Obchodná spoločnosť Bysprav spol. s r.o. vznikla 1.1.1998. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je Mesto Galanta. Jej hlavnou činnosťou je správa bytových domov v osobnom vlastníctve a správa majetku Mesta Galanta. 1.1.2000 spoločnosť prevzala do správy technologické zariadenia na výrobu tepla a teplej vody / kotolne a výmenníkove stanice v meste okrem sídliska Sever /. V súčastnosti zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej vody, správu a údržbu bytových domov  a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve a správu majetku vo vlastníctve Mesta Galanta.